BESTYRER SØKES

Soltun er et sivilt fristed for soldatene i Indre Troms og et godt fritidstilbud for unge i bygda. Vi trenger nå ny bestyrer.

Soltun har en unik misjonsplassering med mange soldater innom og bred kontaktflate. Det er NLM som eier og driver stedet, men vi står på egne økonomiske bein. Dette består hovedsaklig av gaver og ekstern utleie. Soltun har også en sentral plass i Region Nord av NLM sitt arbeid.

Fra og med august 2011 vil stillingen som bestyrer være ledig. Bestyrer er daglig leder på soldatheimen og har blant annet ansvar for driften, ulike arrangement, det åndelige arbeidet, personalansvar og vedlikehold. Som søker må du være bekjennende kristen, kunne stille deg lojal mot NLM`s verdidokument, være initiativrik, kunne være med på å skape et godt ungdomsmiljø og gjerne ha erfaring innen drift/vedlikehold av en institusjon. Bestyrer har tilbud om bolig som nærmeste nabo til Soltun og kan velge mellom to leiligheter i bestyrerboligen (størrelsene er forskjellige). Lønn er etter NLM`s lønnsregulativ.

Søknadsfrist snarest.
Både kvinner og menn oppfordres til å søke!

Ved spørsmål, tilsendelse av stillingsbeskrivelser eller annet ta kontakt med bestyrer Anders Vedøy på 77 18 12 04 eller soltun@nm-hotels.no. Mer informasjon om Soltun finnes også på vår nettside soltun.no, med link videre til bloggen. Søknader sendes per e-post til soltun@nm-hotels.no.
Velkommen som søker, eller ta kontakt for mer informasjon dersom du er interessert!

Kommentarer

Populære innlegg